Klauzula informacyjna

Administrator danych osobowych: Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest MAT Usługi Informatyczne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków, (dalej jako: Administrator lub MAT).

Cele i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

  • w celu przesyłania informacji handlowych w związku z wyrażoną zgodą na przesyłanie tych informacji oraz nawiązywania i prowadzenia kontaktów biznesowych, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w przypadku wyrażenia chęci udziału w bezpłatnych konsultacjach z ekspertem – na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane:

  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
  • Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT (w tym firmy hostingowe i firmy zapewniające rozwiązania w zakresie organizacji eventu, w szczególności strony internetowej wydarzenia) przetwarzający dane na zlecenie MAT.

Okres przechowywania: Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowych.

Przekazywanie danych poza EOG: MAT co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG), jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których MAT będzie wykorzystywać dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: MAT nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

Prawa z zakresu ochrony danych: Posiadają Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie – o ile wyrażona zgoda stanowi podstawę przetwarzania Państwa danych. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uzyskania dostępu do wersji próbnej programu.

Punkt kontaktowy: Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

MAT Usługi Informatyczne sp. z o.o.

z siedzibą w Krakowie

Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków

e-mail: mat@mat.net.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

mat@inspektor-danych.info